Podpisanie umowy na zakup korelatora cyfrowego
Podpisanie umowy na zabudowę agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego o mocy około 200 KW

W...

Czytaj dalej

Aktualności i komunikaty dla mieszkańców

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Szukamy kandydatów do pracy

09.10.2017

Szukamy kandydatów do pracy

  PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH   Poszukuje kandydatów do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko:   SPECJALISTA W DZIALE CIEPLNYM  

Przebudowa sieci ciepłowniczej…

05.10.2017

Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku A-B na terenie ZSTiL przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach

Dnia  13 września 2017r. miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach a firmą „FRYBUD 2”- Firma Budowlana Krzysztof Szyiński z siedzibą w Bielsku-Białej, ul...

Rozbudowa sieci ciepłowniczej …

13.09.2017

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Hutnicza/Kochanowskiego wraz z przyłączami do DIAMED i GM Polska w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 6 września 2017r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą BUDSPAW Świątek, Pustelnik i Wspólnicy Sp. Jawna z Czechowic-Dziedzic przy ul. Kraszewskiego 33.   Przedmiot...

Szukamy kandydatów do pracy

17.08.2017

Szukamy kandydatów do pracy

  PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH   Poszukuje kandydatów do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:   ELEKTROMECHANIK  

UWAGA! Przebudowa sieci wodoci…

03.08.2017

UWAGA! Przebudowa sieci wodociągowej

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bielskiej od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do komory zakupowej w Mazańcowicach za budynkiem nr 661, przy ul...

Szukamy kandydatów do pracy

02.08.2017

Szukamy kandydatów do pracy

  PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH   Poszukuje kandydatów do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko:   SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH W JRP  

Przydomowe oczyszczalnie ściek…

24.07.2017

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informujemy, że Laboratorium PIM Sp. z o.o. świadczy usługi wykonywania badań ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków.   Usługi wykonywane poza zakresem akredytacji: - badania wody przeznaczonej do spożycia na potrzeby własne, - badania osadów ściekowych       Szczegółowych...

Wymiana wodomierzy w 2017 r.

01.06.2017

Wymiana wodomierzy w 2017 r.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wymiana wodomierzy, którym kończy się okres legalizacji w 2017 r. nastąpi od dnia 06 czerwca 2017r. na terenie sołectwa Zabrzeg, od dnia 24.07.2017r. na...

Obsługa Kasy PWiK

20.12.2016

Obsługa Kasy PWiK

Informujemy, że od dnia 01.01.2017 w siedzibie PIM Sp. z o.o. przy ul. Szarych Szeregów 2 zostanie uruchomiona Kasa dla Klientów PWiK (przeniesienie z obecnej lokalizacji przy ul. Legionów 85).   W...

Nowa taryfa wod-kan 2017

14.12.2016

Nowa taryfa wod-kan 2017

Na podstawie art.24 ust.8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ((tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn...

Informacje o Projekcie: etap 2

07.11.2016

Informacje o Projekcie: etap 2

Dnia 21.01.2016 r. Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach podjęła Uchwałę nr XIX/170/16 w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - Etap 2" wraz...

Rozbudowa wysokoparametrowej s…

24.08.2016

Rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na odcinku od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Kopcia do komory ciepłowniczej przy ul. Mickiewicza/Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 1 sierpnia 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę na wykonanie rozbudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych na odcinku od istniejącej...