Informacje i aktualności

Szukamy kandydatów do pracy

 

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

 

Poszukuje kandydatów do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko:

 

SPECJALISTA W DZIALE CIEPLNYM

 

Czytaj dalej

Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku A-B na terenie ZSTiL przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach

Dnia  13 września 2017r. miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach a firmą „FRYBUD 2”- Firma Budowlana Krzysztof Szyiński z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Spacerowa 58.

Zgodnie z zapisami umowy zadaniem Wykonawcy jest przebudowa wysokoparametrowej napowietrznej sieci ciepłowniczej na odcinku A-B na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach.

Przedmiotem umowy jest  przebudowa odcinka napowietrznej sieci ciepłowniczej o średnicy 2XDN 150 i długości około 130 mb na sieć ciepłowniczą wykonaną w technologii rur preizolowanych o średnicy 2xDN 168,3/315 i długości 133 mb układanej bezpośrednio w gruncie.

Istniejąca sieć napowietrzna zostanie zdemontowana.

Zamówienie, zgodnie z zapisami umowy ma zostać wykonane do 16 października 2017r.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Hutnicza/Kochanowskiego wraz z przyłączami do DIAMED i GM Polska w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 6 września 2017r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą BUDSPAW Świątek, Pustelnik i Wspólnicy Sp. Jawna z Czechowic-Dziedzic przy ul. Kraszewskiego 33.

 

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót w technologii rur preizolowanych na odcinku od istniejącej komory ciepłowniczej zlokalizowanej w rejonie ul. Hutniczej do ul. Kochanowskiego w Czechowicach-Dziedzicach wraz z przyłączami do następujących obiektów:

  • GM Polska- hala produkcyjna;
  • GM Polska- budynek biurowy;
  • DIAMED- budynek usługowo-biurowy.

Zamówienie, zgodnie z zapisami umowy ma zostać wykonane do 16 października 2017r.

Szukamy kandydatów do pracy

 

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

 

Poszukuje kandydatów do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku:

 

ELEKTROMECHANIK

 

Czytaj dalej