Cenniki i taryfy

 Wysokość cen i opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki

 

 Wysokość cen i opłat za dostarczanie wody

Taryfowa grupa 
Odbiorców

 

Wyszczególnienie

Cena netto

Cena brutto

z podatkiem VAT

Jednostka 
miary

 

Grupa 1

cena 1 m3
wody
6,40 6,91 zł/m3
opłata abonamentowa 5,70 6,16 zł/mc/jednostkę rozliczenia

 

Grupa 2

cena 1 m3
wody
6,40 6,91 zł/m3
opłata abonamentowa 3,70 4,00 zł/mc/jednostkę rozliczenia

 

Wysokość cen i opłat za odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa 
Odbiorców
Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT
Jednostka
miary

 

 

Grupa 3

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków

 

8,90

 

9,61*

 

zł/m3

opłata abonamentowa 4,50 4,86 zł/mc/jednostkę rozliczenia

 

 

Grupa 4

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków

 

8,90

 

9,61*

 

zł/m3

opłata abonamentowa 2,00 2,16 zł/mc/jednostkę rozliczenia

 

 

Grupa 5

 

cena 1 m3
odprowadzonych ścieków

 

8,90

 

9,61*

 

zł/m3

opłata abonamentowa 0,50 0,54 zł/mc/jednostkę rozliczenia

 

 * Cena uwzględnia dopłatę do 1m3 odprowadzonych ścieków w wysokości 2,97 zł brutto

na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/464/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.

 

 

Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

L.p. Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto Jednostka
miary

1.

Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 152,00 164,16 zł/szt.

2.

Za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 132,00 142,56 zł/szt.

3.

Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa 224,00 241,92 zł/szt.

 

 

Taryfowe grupy odbiorców

Grupa 1:

odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza

i otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa)

Grupa 2:

odbiorcy rozliczani za usługę dostarczania wody na podstawie wskazań wodomierza

i otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura)

Grupa 3:

odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza

i otrzymujący fakturę poprzez inkasenta lub za pośrednictwem poczty (faktura papierowa)

Grupa 4:

odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza

i otrzymujący fakturę drogą elektroniczną (e-faktura)

Grupa 5:

odbiorcy rozliczani za usługę odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza,

jednocześnie korzystający z usługi dostarczania wody*

*Opłata abonamentowa grupy 5 obejmuje jedynie koszty utrzymania w gotowości urządzeń kanalizacyjnych,

koszty za odczyt i rozliczenie należności zawarte są w opłacie abonamentowej za usługę dostarczania wody.


 Wysokość cen i stawek opłat za korzystanie z sieci ciepłowniczej (bez podatku VAT 23%)  

 

L.p. Wyszczególnienie

TAURON Ciepło Sp. z o.o.

W
Y
T
W
Ó
R
C
A
E 1 E 2
1. Moc zamówiona (ZŁ/MW/m-c) 8461,98 8461,98
2. Cena ciepła (zł/GJ) 26,13 26,13
3. Nośnik ciepła (zł/m3) 18,87 18,87
4. Opłata przesyłowa stała (zł/MW/m.-c) 0,00 0,00
5. Opłata przesyłowa zmienna (zł/GJ) 0,00 0,00
6. Opłata przesyłowa stała (zł/MW/m.-c) 3646,37 1934,51 P
I
M
7. Opłata przesyłowa zmienna (zł/GJ) 16,22 12,67
8. Abonament (zł/punkt pom./m.-c) 0,00 0,00

 


 Cennik opłat za świadczone usługi dodatkowe

L.p. Usługa  J.m. Netto (zł) VAT Brutto(zł)
1 Uzgodnienie lokalizacji (budownictwo indywidualne, małe obiekty,itp..) szt. 30,00 23% 36,90
2 Uzgodnienie lokalizacji  (obiekty przemysłowe, usługowe, handlowe, budownictwo wielorodzinne,osiedla mieszkaniowe, obiekty liniowe, itp..) szt.  60,00 23% 73,80
3 Wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  szt. 50,00 8% 54,00
4 Wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego szt.  75,00 8% 81,00
5 Wydanie warunków technicznych opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej   szt. 50,00 8% 54,00 
6 Wydanie warunków technicznych przyłącza ciepłowniczego  szt. 50,00 23% 61,50
7 Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  szt. 65,00 8% 70,20
8 Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego  szt. 90,00 8% 97,20
9 Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza ciepłowniczego  szt. 65,00 23% 79,95
10 Plombowanie wodomierza (dotyczy plombowania podliczników do poboru wody bezpowrotnie zużytej oraz przypadków zerwania lub uszkodzenia z winy odbiorcy plomb przedsiębiorstwa) szt. 40,00 8% 43,20
11 Odbiór podlicznika dla wody bezpowrotnie zużytej szt. 85,00 8% 91,80
12 Odcięcie przyłącza i ponowne podłączenie szt. 300,00 8% 324,00
13 Wymiana uszkodzonego wodomierza  - (uszkodzenie wynikające z winy odbiorcy) opłata za czynności zw.z wymontowaniem i zamontowaniem wodomierza 50,00 8% 54,00
cena zakupu wodomierza wycena indywidualna uzależniona od średnicy wodomierza 23%  
14 Pełnienie nadzoru branżowego opłata za każdy pobyt na budowie 180,00 23% 221,40