Podpisanie umowy na budowę kanalizacji i modernizację sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Południe-cz.3.2 i 3.3 wraz z modernizacją dróg gminnych
Podpisanie umowy na budowę kanalizacji i modernizację sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Południe-cz.3.1 wraz z modernizacją dróg gminnych
Podpisanie umowy na budowę kanalizacji i modernizację sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Południe-cz.1 wraz z modernizacją dróg gminnych
Podpisanie umowy na budowę kanalizacji i modernizację sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Południe-cz.2 wraz z modernizacją dróg gminnych
Podpisanie umów na budowę kanalizacji na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg
Podpisanie umowy na zakup korelatora cyfrowego
Podpisanie umowy na zabudowę agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego o mocy około 200 KW

W...

Czytaj dalej

Aktualności i komunikaty dla mieszkańców

  • 1
  • 2
  • 3
Poprzedni Następny

Wizyta studyjna w Przedsiębior…

01.07.2019

Wizyta studyjna w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej

W dniu 4 czerwca 2019 studenci II roku kierunku Finanse i rachunkowość wzięli udział w wizycie studyjnej w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Wizyta zaplanowana została w dwóch etapach: wizyta...

Wymiana wodomierzy w 2019r.

28.05.2019

Wymiana wodomierzy w 2019r.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 27.05.2019 rozpoczęto wymiany wodomierzy w sołectwie Zabrzeg.   Wymiana wodomierzy

Przebudowa wysokoparam. sieci …

14.08.2018

Przebudowa wysokoparam. sieci ciepł. od węzła przy ulicy Legionów do komory ciepł. przy SWC Jagiellońska w Czechowicach-Dziedzicach–etap I oraz na odc. od SWC ul. Jagiellońska do połączenia z istn. rurociągami 2 x DN400/520 przy ul. Sobieskiego etap II

Dnia 31 lipca 2018r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą BUDSPAW Świątek, Pustelnik i Wspólnicy Sp. Jawna z Czechowic-Dziedzic przy ul. Kraszewskiego 33. Przedmiotem zamówienia...

Przebudowa wysokoparametrowej …

04.07.2018

Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji Wymienników Ciepła przy ul. Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach

Dnia 25 czerwca 2018r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą BUDSPAW Świątek, Pustelnik i Wspólnicy Sp. Jawna z Czechowic-Dziedzic przy ul. Kraszewskiego 33. Wykonawca został...

Zatwierdzone taryfy dla zbioro…

30.05.2018

Zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

PIM Sp. z o.o. informuje, że taryfa:   dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, zatwierdzona Decyzją GL.RET.070.7.34.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie/Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki...

Planowana realizacja budowy si…

30.01.2018

Planowana realizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze sołectwa Ligota

Planuje się realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze sołectwa Ligota w ramach realizacji dwóch niezależnych przedsięwzięć mających różne źródła dofinansowania finasowania tj. dla obszaru sołectwa Ligota w obszarze poza aglomeracją...

Przedłużenie obowiązywania tar…

05.01.2018

Przedłużenie obowiązywania taryf w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw...

UWAGA! Godziny pracy Kasy w dn…

18.12.2017

UWAGA! Godziny pracy Kasy w dn. 29.12.2017

Informujemy, że w związku z inwentaryzacją Kasa PIM Sp. z o.o. w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) będzie czynna do godz. 11:00

Przebudowa sieci ciepłowniczej…

05.10.2017

Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku A-B na terenie ZSTiL przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach

Dnia  13 września 2017r. miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach a firmą „FRYBUD 2”- Firma Budowlana Krzysztof Szyiński z siedzibą w Bielsku-Białej, ul...

Rozbudowa sieci ciepłowniczej …

13.09.2017

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Hutnicza/Kochanowskiego wraz z przyłączami do DIAMED i GM Polska w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 6 września 2017r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą BUDSPAW Świątek, Pustelnik i Wspólnicy Sp. Jawna z Czechowic-Dziedzic przy ul. Kraszewskiego 33.   Przedmiot...

UWAGA! Przebudowa sieci wodoci…

03.08.2017

UWAGA! Przebudowa sieci wodociągowej

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bielskiej od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do komory zakupowej w Mazańcowicach za budynkiem nr 661, przy ul...

Przydomowe oczyszczalnie ściek…

24.07.2017

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informujemy, że Laboratorium PIM Sp. z o.o. świadczy usługi wykonywania badań ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków.   Usługi wykonywane poza zakresem akredytacji: - badania wody przeznaczonej do spożycia na potrzeby własne, - badania osadów ściekowych       Szczegółowych...